Fellow Finance - Medialle

Otathan yhteyttä
asiakaspalvelu(at)fellowfinance.fi tai toimitusjohtaja Jouni Hintikkaan, jouni.hintikka(at)fellowfinance.fi.

Näin sijoitat kuin pankki

16.11.2016 12:03

Vertaislainaamalla sijoittajat pääsevät verkkopalveluiden välityksellä kiinni sijoitusmuotoon, josta ovat aiemmin nauttineet pankit ja niiden rahoitusyhtiöt. Vertaislainauksessa kuluttajille ja yritysten joukkorahoituksessa sijoittajat sekä lainanhakijat saatetaan yhteen verkkopalvelun välityksellä, jolloin rahoituksen tarve ja tarjonta kohtaavat tehokkaasti eikä erillisiä rahoitusyhtiöitä osapuolten välillä enää tarvita.

Suomessa toimii useita vertaislainapalveluita, joissa voi sijoittaa lainoihin. Näistä palveluista Fellow Finance on välitettyjen lainojen  määrällä mitattuna markkinajohtaja yli 70 % markkinaosuudella. Tilastojen mukaan Fellow Financen kuukausittain välittämä lainamäärä on noin 5 milj. euroa ja palvelussa on rahoitettu lainoja jo yhteensä 82 milj. eurolla. Fellow Financen joukkorahoituspalvelu on yksi harvoista palveluista maailmassa, jonka välityksellä sijoittaja voi sijoittaa suoraan sekä kuluttajien että PK-yritysten lainoihin. Palvelussa voi lisäksi hajauttaa maantieteellisesti sijoittamalla puolalaisten yksityishenkilöiden lainoihin paikallisessa valuutassa.

Anna lainaa sadoille ihmisille ja yrityksille

Sijoittaja voi vertaislainapalvelun välityksellä rakentaa itselleen helposti laajasti hajautetun lainasalkun, mikä perinteisesti on ollut pankkitoiminnan ydin. Sijoittajan on mahdollista valita yksittäin kenelle ja millä ehdoin hän on valmis rahojaan lainaamaan. Samaan tapaan kuin pankki, niin sijoittajankin kannattaa hajauttaa sijoituksensa mahdollisimman moneen lainaan. Näin sijoittaja minimoi helpoiten luottotappioriskiä yksittäisestä velallisesta. Jo muutamalla tuhannella eurolla on mahdollista sijoittaa tehokkaasti hajauttaen jopa satoihin lainoihin.

Vertaislainat tuottaneet jopa 12%

Kansainvälisesti tarkasteltuna vertaislainojen ja joukkorahoituslainojen korkotuotot liikkuvat 4-8%:n tasolla. Suomalaisten vertaislainapalvelujen mukaan Suomessa on mahdollista päästä reilusti yli 10%:n vuotuiseen tuottoon. Sijoittajan saama tuotto on korkotuottoa lainatusta pääomasta, jonka velallinen maksaa sijoittajalle ottamastaan lainasta. Lopulliseen tuottoon vaikuttaa lainan koron lisäksi luottotappiot, joita lainanannossa syntyy. Korkea nimelliskorko lainoissa yleensä heijastelee myös lainaan liittyvää luottotappioriskiä.

Fellow Financen palvelussa sijoittajan luottotappioriskiä on rajattu siten, että mahdolliset maksamattomat suomalaisten kuluttajien vertaislainat myydään perintäyhtiöille ja sijoittaja saa myydyistä lainoista rahat uudelleen sijoitettavaksi tai nostettavaksi tililleen. Tämä lisää lainasalkun kassavirran ennustettavuutta ja salkun kiertonopeutta.

Jälkimarkkinalla likviditeettiä

Vertais- ja joukkorahoituslainat ovat pääsääntöisesti kuukausittain lyhennettäviä lainoja, joista sijoittaja saa tasaisesti kassavirtaa lyhennysten ja korkotuottojen muodossa. Sijoittajan on mahdollista myös ostaa tai myydä lainoja jälkimarkkinapaikalla. Tämä mahdollisuus parantaa lainasalkun likviditeettiä ja tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden tarvittaessa myydä lainasalkkuaan muille palvelun käyttäjille. Suomessa jälkimarkkina löytyy Fellow Financen palvelusta.

Joukkorahoituslainat pk-yritysten vertaislainoja

Sijoittajille pitkäaikaiset yrityslainat tai lyhytaikainen laskurahoitus tarjoavat mielenkiintoisia uusia korkeakorkoisia sijoituskohteita, joiden luottoriskiä on yleensä pyritty pienentämään joko omistajan takauksella tai reaalivakuudella. Joukkorahoituslainat täydentävät yritysten perinteisiä pankki- ja julkisen rahoituksen lähteitä monipuolistaen ja joustavoiden Suomen yritysrahoitusmarkkinaa.

Sijoittajille yrityslainat tarjoavat mielenkiintoisia uusia korkeakorkoisia sijoituskohteita, joiden luottoriskiä on yleensä pyritty pienentämään joko omistajan takauksella tai reaalivakuudella. Ennen kuin yrityslaina ja yhtiö taustatietoineen esitellään sijoittajille Fellow Financen palvelussa, niin yrityksen ja vastuuhenkilöiden tiedot, ml. luottotiedot, on tarkistettu julkisista lähteistä ja vastuuhenkilöt haastateltu rahoitushankkeesta sekä sen taustoista.

Lainasijoittamiseen ja yritysrahoitukseen liittyy riski luottotappiosta. Yrityslainoihin sijoitettaessa kannattaa huomioida seuraavat asiat:

• Sijoita yrityslainoihin maltillinen osuus sijoitusvarallisuudestasi (esim. 10%)
• Hajauta mahdollisimman moneen yrityslainaan (tavoitteena esim. 100 lainaan hajautettu yrityslainasalkku)
• Lainoja valitessa yrityksen hyvä riskiluokitus, henkilötakaaja ja/tai vakuus pienentävät luottoriskiä

Aloita sijoittaminen vertais- ja yrityslainoihin.