Fellow Finance Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Fellow Finance Oyj, ruotsiksi Fellow Finance Abp ja englanniksi Fellow Finance Plc.

2 § Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimialana on vertaislaina-, joukkorahoitus- ja kulutusluottoliiketoiminta, arvopaperi- ja kiinteistökauppa ja muu rahoitusta ja sijoitusta palveleva toiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia sekä muita arvopapereita ja kiinteistöjä. Yhtiö voi myös harjoittaa online-markkinointia, verkkopalveluiden kehitystä ja yhtiön toimialaan liittyvää konsultointia. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa vakuutusedustustoimintaa. Yhtiöllä on oikeus tarjota maksulaitoslaissa (2979/2010) tarkoitettua maksupalvelua. Yhtiön tarjoamat maksupalvelut käyvät ilmi Finanssivalvonnan ylläpitämästä maksulaitosrekisteristä.

4 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat yhtiön toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Yhtiön hallitus voi myöntää määräämälleen henkilölle nimenkirjoitusoikeuden (prokura).

5 § Lunastuslauseke

Jos yhtiön osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

2. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeisin verotusarvo.

3. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua kirjallisesti ja todistettavasti. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

4. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

5. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosoton haltijalle.

6 § Suostumuslauseke Yhtiön osakkeiden hankkiminen luovutustoimin edellyttää Yhtiön hallituksen suostumusta.

7§ Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.